«Eagle Eye Analytics» şirketiy zor olan iş ve mahkeme hedeflerinin özel olarak çözümlerini araştıran etkinli bilgi ve analitikçilerinin grubudur
Hakkımızda
Yüksek ihtisaslı olan elemanlarımızın bilgi ve analitik yeteneklerini kullanarak, biz müşterilerimize değişik ve zor ve gizli olan sorunların çözmesinde yardımcı olmaktayız.

Sık durumlarda iş adamları (sadece işadamları değil) bir yabancı ülkelerin vatandaşları ile ve şirketlerle çalışmaktadırlar. Bazı durumlarda dürüst, zengin ve kanuna uygun olarak davranan insanların maskeleri altında dolandırıcılar ve iy,flas edenler saklamaktadırlar. Onlar güzel lafları söyleyebilirler, pahalı araçları kullanabilirler, lüks otellerin en güzel odalarında kalabilirler fakat aynı zamanda onlar ne iş sahibi, ne kendi evlerine, ne de kendi ailelerine sahiptirler. Onların gözü sadece paralarınızdadır. Bu paraları hangi yollardan bulacakları önemli değildir. Bu insanlar için yalanla başlanan ve kurbanları öldürerek her trülü yollar uygundur. Onların geçmiş hayatları gizlidir. Onlar evleri, soyatları ve şirketleri değiştirebilirler, sahte vaatları kullanarak dolandırıcılık yoluyla ortadan kaybolup paralarınızı ve ssağlığınızı götürebilirler.

Soviyetler Birliği dağıldıktan sonra “Demir perdesi” de düşmüştür ve bir çok yatırımcılar hammade pastasını paylaşmayı yetiştirmek için geçmişte koskocaman ülkenin alanlarına doğru hareket etmeye balşadılar. Bir yaabancı ülkenin vatandaşları ve işletmeleri (buna karşı uygulanan rekor sayıda yaptırımlara rağmen) Rusya’da, Ukrayna’da, Kazakistan’da ve uzun sure once kaybolan eski Soviyetler Birliği’nin ülkelerinde miliyonlarca dolarları kazanmaktadırlar. Bununla birlikte, az insane kandırılan, tutuklanan ve ortadan kaybolan kendi sermayelerini kaybeden bir yabancı ülkelerinin vatandaşlarından bahsetmetkedirler. Böyle insanların sayısı yüksektir.
Ve tam tersi, her türlü suçları işleyen ve kendi memleketlerinde çaldıkları servetleri yanlarına götüren kişiler zengin ülkelere gitmeye başladılar. Kural olarak, yukarıda adı geçen şahıslar yurt dışında kanuna uygun olarak yaşamaktadırlar. sizinle görüştüklerinde gülümsemektedirler, yerli işadalmarıyla ve görevli şahıslarla arkadaşlık etmektedirler, bazen de kendi memleketlerinden uzaklarda maecealar de olmaktadırlar. Bazı suçlu olan rejimle mücadele eden kişi olarak Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Deletlerinde siyasi sığınağını de almaktadırlar. Böyle insanlar sizing iyçin “Doğru” olan hikayteleri ve tabii ki Rsuya’da ve diğer ülkelerde yatırımı yapmanız gereken karlı olan ticareti bulmaktadırlar.

Şirketimiz kendi müşterilerine eski Soviyetler Birliği ülkelerinden kendi potansiyal ve şu anki ortaklarıyla ilgili olarak doğru olan bilgileri sunmaktadır. Biz parça parça olarak bizim için elverişli olan bilgileri toplayacağı, bu bilgileri control edeceğiz, bilgilerin analizini yapacağız ve size ana dilinizde eksiksiz olan hesaplar sunulacaktır.

Bizim herkein hakkında bilgilere sahibiz. Bunun için, karşılaşabileceğiniz sorunlardan ve uluslararası mahkemelerde yıllarca ürebilecek avukat ile hukukçularla ilgili olarak büyük maddi masraflardan kaçmakta size yardımcı olacağız.

Siz veya yakınlrınız istenmeyen durumlarla geçmişte karşılaştığınız takdirde, biz size kayıplarınızı asgariye indirmekte yardımcı olacağız, kaybedilmiş olan mcüadele kaybedilmiş olan savaşın anlamına gelmediği için, böyle durumlarda kazanma ihtimaliniz de vardır.

HİZMETLER VERİYORUZ:
 • 1
  Bilgiler
  Sizi ilgilendiren şirket, insane veya olaylarla ilgili olarak tam olan, güncel ve doğru olan bilgiler
 • 2
  Analitik
  Sizi ilgilendiren şirketin analitik belgeleri.
  Tciaret alanında veya bölgede sosyal-siyasi ve iktisadi durumunun gelişme tahminli bilgiler
 • 3
  Risklerle çalışmak
  Kişisel ve kurumsal ihtilafların yasal çözümü, üçüncü taraf veya devlet kurumuyla müzakere edilirken bilgi ve analitik belgelerin sağlanması
Bu bilgiler, işinizin strateji ve taktiklerinin yanı sıra ortaklar ve rakiplerle kişisel ilişkileri önemli ölçüde etkileyebilir.
Özellikle, siz bizden aşağıdaki hizmetleri ipariş edebilirsiniz:
 • Hakem davasıının incelenme esnasında belgelerin araması ve resmilleştirilmesi
 • Kendi persnoeli, ortaklar ile karşı taraflar arasındaki dolandırıcılık ve rüşvetçilik olaylarının tespit edilmesi
 • Mşüterilerimizin şahsi, iş ve ticari sırlarını ieçren gizli olan bilgilerin yayınlama durumlarının önlenmesi
 • Tahmin olarak çalışanların, ortakların ve karşı tarafların sırlarının derin olarak control edilmesi
 • Çıkar ihtilafları durumlarda müşteriye bilgi-analitik desteğinde bulynması
 • İş ve özel soruşturma işlemlerinin yapılma esnasında kanıtların toplanması ve analizi
 • Tüm dünyadaki özel ve tüzel şahısların araması, tespit edilmesi ve belgelendirilmesi
 • Özel ve tüzel şahısların tespit edilmesi
 • Müşetriye karşı kanuna aykırı olan eylemlerin tespit edilmesi ve her türlü yasal yoluyla karşı taraflara karşılık verilmesi
Eagle Eye Analytics
İletişimler
+33753522213
23 Rue Edouard VII, Paris, France

Made on
Tilda